Google PageRank

Google PageRank je interní hodnota kvality stránek, které jsou v indexu vyhledávače Google. Dostupná je pouze její aproximace Google Toolbar PageRank (GTPR), která je zobrazována v aplikaci Google Toolbar při prohlížení stránek v prohlížeči. Rozsah hodnot GTPR se pohybuje na 11 bodové stupnici od 0 do 10 a aktualizuje se pouze několikrát do roka (jednou za několik měsíců).

Jméno PageRank je registrován jako ochranná známka společnosti Google a patentován americkým patentovým úřadem pod číslem U.S. Patent 6,285,999.

Matematicky se na hodnotu PageRanku nějaké stránky můžeme dívat jako na pravděpodobnost, že se uživatel náhodně klikající na odkazy dostane právě na tuto konkrétní stránku. Počítá se rekurzivně podle příchozích a odchozích odkazů na celém internetu.