On-page faktory SEO optimalizace

Aneb faktory, které je na rozdíl od off-page faktorů možné ovlivňovat přímo na vytvářené stránce.

Sémantický web

Optimalizované stránky musí mít dobře zpracovaný zdrojový kód. Důležité je hlavně označovat správně jednotlivé prvky ve stránce. Popisně uvádět titulky všech stránek, vyplňovat popis v Meta Description, pro nadpisy používat správné úrovně značek H1-H5, seznamy tvořit přes značky OL, UL a podobně. Kompletní popis najdete v dokumentaci HTML, případně XHTML jazyka.

Správný výběr a hustota klíčových slov

Pro optimalizaci stránek je třeba vybrat vhodná klíčová slova, kterými vás budou potencionální zákazníci hledat. Následně se můžete snažit o umístění na předních místech na takové dotazy. V dnešní době se již nebere v úvahu velká hustota klíčových slov ve stránce. Je zbytečné se o větší hustotu snažit některou z nepovolených technik.

Délka zdrojového kódu

Při indexaci stránek je důležité nabízet kvalitní kód i co se týká poměru vlastního obsahu a dalšího (X)HTML kódu. Značkovacího jazyka navíc by mělo být co nejméně. Důležité je nejen nepřekročit doporučenou délku 100 kB stránky, ale také mít na každé stránce vlastní obsah o délce aspoň 200 – 250 slov.

Vnitřní odkazy

Důležité je i vzájemné provázání odkazů na jednom webu mezi sebou. Celý web musí mít přístupnou navigaci nejen pro uživatele, ale také pro vyhledávač. Pozor se musí dávat hlavně na technologie jakými jsou JavaScript a nebo Flash.