Slovníček SEO pojmů

Algoritmus řazení
Vzorec který ovlivňuje pozici stránky ve výsledku vyhledávání některého internetového vyhledávače.
ALT text
Text, který se zobrazí po najetí myši nad obrázek nebo jako alternativa, když není možné obrázek zobrazit.
Text odkazu
Také známý pod označením textový odkaz, jde o text označený jako odkaz.
Blind Traffic
Low quality traffic generated by misleading banners or SPAM.
Clustering
Omezení ve výsledcích vyhledávání, kdy se z každé stránky zobrazí pouze jeden nebo maximálně dvě položky.
CPA
Cost Per Action. Cena za akci (například za nákup nějakého výrobku).
CPC
Cost Per Click. Cena za kliknutí.
CPM
Cena za tisíc zobrazení.
CSS
Cascading Style Sheets. Kaskádové styly.
CTR
Click Through Ratio. Poměr počtu zobrazení a počtu kliknutí.
Doorway stránka
Webová stránka navržená tak, aby přitahovala provoz z vyhledávače a směrovala jej na jinou stránku.
Dotaz
Slovo nebo fráze zadaná do vyhledávače.
EPV
Earnings Per Visitor. Zisk z jednoho návštěvníka.
Hit
Jeden požadavek zaslaný na server.
IBL
Inbound Link. Příchozí odkaz – odkaz směrovaný z jiné stránky na naši.
ODP
The Open Directory Project (http://dmoz.org/)
Outbound Link
Odchozí odkaz – odkaz směrovaný z naší stránky na jinou.
Page Views
Počet různých stránek zobrazených z jednoho webu.
PPC
Pay Per Click. Platba za kliknutí.
ROI
Return ob Investment. Návratnost investic.
SE
Search engine. Internetový vyhledávač.
SEM
Search engine marketing. Marketing založený na internetových vyhledávačích.
SEO
Search engine optimization. Optimalizace pro vyhledávače.
SERP
Search Engine (Search) Results Page. Stránka s výsledky vyhledávání.
Stemming
Různé varianty slova. Například po zadání slova koupit budou nalezeny stránky obsahující slova koupil.
Stop Word
Slovo které je v dotazu ignorováno, protože je tak časté, že nemá smysl jej uvažovat pro získání relevantní odpovědi vyhledávače. (například a, nebo, …)
Unique Visitor
Unikátní návštěvník.
URL
Universal Resource Locator. Adresa stránky obsahující protokol, doménové jméno a cestu na cílovém serveru.