Způsoby vyhledávání informací

Klasické získávání informací (information retrieval – IR) si klade za cíl získávání informace jako takové. Předpokládá potřebu informace. Zatímco v prostředí internetu nemusí být požadavek na vyhledávání čistě informační. Může jít také o navigační typ získávání informací (chci získat jednu konkrétní webovou adresu) nebo transakční získávání informací (zobraz stránky, kde můžu učinit požadovanou činnost – transakci).

Typy internetového vyhledávání

Podle zaměření dotazů v internetových vyhledávačích je dělíme na tři typy:

navigační
okamžitým záměrem je zjistit jednu konkrétní stránku
informační
získání informací, které se mohou nacházet na jedné nebo několika webových stránkách
transakční
další aktivita na nalezených stránkách

Navigační dotazy

Tento typ dotazů uživatel použije v případě, pokud se chce dostat na nějakou konkrétní stránku. Má již přesnou představu jen si nepamatuje konkrétní adresu nebo se chce na stránku tímto způsobem dostat (když se na ni tak dostal v minulosti). Nebo je možné, že existenci takové stránky předpokládá.

Příkladem navigačních dotazů mohou být například tyto:

Občas se podobný typ dotazů v klasickém IR označuje také jako vyhledávání „známé položka“. A navigační dotazy se často používájí při vyhodnocování různých systémů. Tento typ dotazů totiž většinou má pouze jedinou správnou odpověď a je snadné zjistit, zda systém správně odpověděl či nikoliv. Množina odkazů (hub), kde je možné najít na další kliknutí správnou odpověď může být také uspokojivý výsledek, nicméně je již o něco nepohodlnější a horší než přesný odkaz.

Informační dotazy

Důvodem použití informačních dotazů je získání konkrétní informace, která se na webu nalézá ve statické podobě. Výsledný dokument není odpovědí na nějaký uživatelská dotaz. Tento typ dotazů je na webu také často velmi obecný například: auto, počasí nebo Praha, ale najdou se i dotazy konkrétnější s užším záběrem například: Lymská borelióza, sportovní boty Adidas a podobně. A v téměř v 15% takových dotazů je mnohem lepší odpověď stránka vedoucí na další informace (hub) než jeden konkrétní dokument.

Transakční dotazy

Pod tímto typem dotazů uživatel očekává ještě další akci. Hlavní kategorie dotazů tohoto typu jsou nakupování, stahování souborů (obrázků, písniček, atd.), přístup k nějaké databázi (zlaté stránky, poštovní směrovací čísla, …) nalezení nějakého typu serveru (např nějaký herní server).

Tento typ dotazů se velmi těžko hodnotí z klasického pohledu IR. Nelze jednoduše rozhodnout, zda je informace dostatečná nebo nedostatečná. Hodnotí se další externí faktory důležité pro uživatele (cena zboží, rychlost služby, kvalita obrázků a podobně), které nejsou příliš dostupné obecným vyhledávačům.

Zdroje